از بهمن هم میشه قبول شد

Raman

آنالیز رامان

آنالیز رامان

قسمتي از نور كه طول موج آن تغيير مي‌كند به نام نور پراكنده شده رامان شناخته شده است.