از بهمن هم میشه قبول شد

KewalK.Jain

هندبوک نانودارو (KewalK.Jain)

هندبوک نانودارو (KewalK.Jain)

هندبوک نانودارو (KewalK.Jain) : نانو دارو یکی از شاخه های نانوتکنولوژی است که با استفاده از آن می توان ابزار قدرتمند و پراستفاده ای در زمینه پزشکی و تحقیقاتی ساخت.