از بهمن هم میشه قبول شد

J. W. Martin

کتاب مواد کاربردی در مهندسی مواد (J. W. Martin)

کتاب مواد کاربردی در مهندسی مواد (J. W. Martin)

علم و مهندسی مواد ، شاخه ای از علوم است که بطور گسترده در زمينه مواد مختلف مهندسی مانند فلزات، سراميک ها، مواد الکترونيکی و بايومتريال ها فعاليت مي­کند. در اين رشته ارتباط بين ساختار مواد، روش ساخت آنها، خواص آنها مطالعه می شود.