از بهمن هم میشه قبول شد

Fundamentals of metallurgy

اصول متالورژی (Seshadri Seetharaman)

اصول متالورژی (Seshadri Seetharaman)

متالورژی شاخه‌ ای از علم مواد است که به شناخت و استخراج فلزات و فناوری‌ های کار با فلزات می‌پردازد. این علم جداسازی مواد معدنی از سنگ معدن آنها، ذوب، تصفیه و تولید شمش، بهبود خواص و تهیه آلیاژها و فن کار بر روی فلزات و شکل دهی آن ها را دربر می‌ گیرد