پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

گندله سازی

فولاد

با مشارکت بانک ملت واحد گندله سازی فولاد خراسان گشایش یافت

با تولید مفتول های صنعتی مذکور که مواد اولیه بسیاری از کارخانجات داخلی بوده و تا امروز عمدتا از خارج از کشور وارد می شده اند، شاهد خودکفایی در این عرصه خواهیم بود و نتیجه قطعی آن جلوگیری از خروج قابل ملاحظه ارز از کشور خواهد بود.