پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

مواد متخلخل

فوم های فلزی Metal Foams

فوم های فلزی Metal Foams : ازجمله کاربرد های عمده فوم های فلزی در صنایع خوردرو و هوافضا می باشد که علت آن خاصیت جذب انرژی بسیار بالا در تنش های فشاری است.

مواد نانو متخلخل (G.Q.Lu)

مواد نانو متخلخل (G.Q.Lu): مواد نانو پروس به عنوان زیر مجموعه ای از مواد نانو ساختار، دارای حفراتی در مقیاس نانو متر و مساحت سطح درونی بسیار بالا هستند.