پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

فوم متخلخل

فوم های فلزی Metal Foams

فوم های فلزی Metal Foams : ازجمله کاربرد های عمده فوم های فلزی در صنایع خوردرو و هوافضا می باشد که علت آن خاصیت جذب انرژی بسیار بالا در تنش های فشاری است.