پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

فولاد مبارکه

فولاد

طرح ۵ میلیون تنی کنسانتره سنگان در اواسط سال آتی راه‌اندازی خواهد شد

طرح 5میلیون تنی کنسانتره سنگان درسال آتی در فولاد مبارکه راه‌اندازی خواهد شد. توسعه سبا ازمیزان 750هزار تن به 1.6 میلیون تن انجام شده وآماده بهره‌برداری است