پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

فولاد سازی

بررسی سینتیکی تکلیس انواع دولومیت های مصرفی در فولادسازی

شرح: مصرف دولومیت به جای آهک در فولادسازی مزایای عمده ای دارد و تاثیرات مثبتی بر روی خواص سرباره و کیفیت محصول به جا میگذارد. قبل از مصرف دولومیت در فولادسازی بایستی آن را تکلیس کرد. شناخت شرایط بهینه تکلیس دولومیت برای مصارف فولاد سازی به کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت محصول کمک میکند. در این تحقیق تاثیر عوامل سینتیکی بر تکلیس دولومیت با توجه به ترکیب شیمیایی و مخصوصا تاثیر نسبت MgO/CaO بر شرایط تکلیس، که جنبه علمی جدیدی می باشد و عوامل کنترل کننده سرعت تکلیس مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها در دوبخش ایزوترم و غیر ایزوترم انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد تکلیس عملا از دمای 600 درجه سانتیگراد شروع می شود. با محاسبه ثابت سرعت واکنش، درجه آن و نهایتا معادله سرعت واکنش، مساله سینتیک تکلیس مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین تاثیر دمش گاز خنثی در محیط واکنش و تاثیر اندازه ذرات بر میزان تکلیس نیز مشخص شده است.

فیلم فولاد سازی

فولاد با تصفيه فولاد مذاب، سرد کردن و شکل دادن در قالب‌ها حاصل مي‌شود. دو روش اساسي براي به دست آوردن فولاد مذاب وجود دارد که در این فیلم بطور کامل نمایش داده شده است . مرحله به مرحله فولادسازی را در این فیلم آموزشی می توانید مشاهده نمایید.