مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

علم نانو

مقدمه ای بر نانوفناوری

مقدمه ای بر نانوفناوری : در بسیاری از مقالات و منابع فناوری نانو، نانوساختارها را مترادف و هم‌معنی نانومواد در نظر می‌گیرند

سینتیک شیمیایی جامدات (Hermann Schalzried)

سینتیک شیمیایی جامدات (Hermann Schalzried) : در حالت کلی سینتیک شیمیایی را می‌توان علم مطالعه سیستم های ناظر برتجزیه شیمیایی و یا تغییر حالت مولکول ها دانست.