پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

ساخت و تولید

مهندسی ساخت و تولید مدرن (J. Paulo Davim)

مهندسی تولید مدرن (J. Paulo Davim): مهندسی ساخت و تولید «رشته‌ای از مهندسی است که به تحصیلات و تجاربی نیازمند است تا رویه‌های مهندسی را در پروسه‌های تولید و