پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

ریخته گری

آلومینیوم مسجد سلیمان…!!!

استان خوزستان دارای ظرفیت‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در آن شکل بگیرد. اماصنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی دراین استان جایی ندارند.

10درصد افزایش تولید ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن،معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن با اعلام ااین خبر، افزود : یک میلیون و 50 هزار تن فولاد خام از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه در این شرکت تولید شد.