ریخته گری ژله ای

ریخته گری ژله ای – Gel Casting

ریخته گری ژله ای – Gel Casting

ریخته گری ژله ای چیست ؟ - مقاله ریخته گری ژله ای - Gel Casting چیست ؟ این روش برای اولین بار توسط omatete و jerry در سال 1991 در Oak Ridge National Laboratorty ORNL به جهان معرفی شد. ریخته گری ژله ای در اوایل فقط به صورت یک نظریه بود اما اخیرا به سمت صنعتی شدن رفته و تحت حمایت دولت ها قرار گرفته است.