روش های متالوگرافی

متالوگرافی و کاربردهای آن

متالوگرافی و کاربردهای آن

متالوگرافی و کاربردهای آن : علم متالوگرافی به بررسی و مطالعه اندازه دانه ٬ درصد فازها ٬ نحوه توزیع و یکنواختی وشکل فازها می پردازد.

متالوگرافی غیرمخرب

متالوگرافی غیرمخرب

متالوگرافی غیرمخرب : در بعضی مواقع قطعات قابل جدا شدن از محل اتصال نیستند و باید در محل بررسی شود که در این صورت از متالوگرافی غیرمخرب استفاده می شود.

متالوگرافی چدن ها

متالوگرافی چدن ها

متالوگرافی چدن: چُدَن به آلیاژهایی از آهن و کربن که بین ۲٫۱الی ۶٫۲ درصد کربن داشته باشند، گفته می‌شود

متالوگرافی فولاد

متالوگرافی فولاد

متالوگرافی عبارتست از بررسی و مطالعه ی ساختار داخلی فلزات و سایر مواد از جمله پلیمرها، سرامیک ها و غیره که گروهی نیز آن را علم ماده شناسی می نامند.

ابزارها و روشهای آزمایش میکروسکوپی در متالوگرافی

ابزارها و روشهای آزمایش میکروسکوپی در متالوگرافی

روش‌ها و ابزار متعددي به منظور ظاهر ساختن تركيب و ساختمان فلزها و آلياژها توسعه پيدا كرده‌اند. متالوگرافي يا ميكروسكوپي عبارت است از مطالعه ميكروسكوپي ويژگي‌هاي ساختاري يك فلز يا يك آلياژ