برش جت آب

برش با جت آب – Water Jet Cutting

برش با جت آب – Water Jet Cutting

برش با جت آب - Water Jet Cutting : دستگاه واترجت یا برش با آب وسیله ی است که برای برش فلزات یا دیگر مواد مثل سنگ و گرانیت به کار برده می شود.