مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

بازار

فولاد

تراز فولاد دو غول بزرگ جهان

نوسان قيمتي در بازار فولاد چين طي هفته گذشته يکي از موارد مهمي بود که رخ داد، دليل اين نوسان ها را بايد در موضوعات مختلفي جست وجو کرد...

فولاد

کاهش مصرف انرژی در کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

با تلاش و همت کارکنان تولید و تعمیرات کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه مقدار واقعی متوسط مصرف انرژی الکتریکی در کوره های قوس این شرکت با کاهش قابل ملاحظه ای به ۵۶۶ کیلووات ساعت برتن مذاب رسید.

فولاد

موانع جذب پول در صنعت فولاد

مدیر عامل شركت يگانه انديش صنعت مطرح کرد: خدابنده درخصوص ورود شرکت هاي بزرگ فولادي پس از اجرايي شدن برجام و استراتژي ايران براي جذب سرمايه خارجي

فولاد

بازگشت رونق به بازار فولاد

مدیرعامل فولادغدیرایرانیان:بازارفولادازابتدای سال ۲۰۱۷ (دی ماه آینده) بهبودمی یابدواین وضعیت برای ایران بسیار امید بخش است.