پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

استخدام

استخدام مهندس متالورژی آشنا به استانداردهای لوله و اتصالات در تهران

استخدام مهندس متالورژی آشنا به استانداردهای لوله و اتصالات در تهران : یک شرکت معتبر بازرگانی در زمینه نفت و گازو پتروشیمی کارشناس متالورژی استخدام می نماید