پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

استاندارد api

جزوه آموزشی بازرسی خطوط لوله

جزوه آموزشی بازرسی خطوط لوله

جزوه آموزشی بازرسی خطوط لوله : استانداردهای مختلفی برای جوشکاری و بازرسی این لوله های در دسترسند که به تشریح در این دوره به آن پرداخته می شود .