اخبار مس

افزایش تولید شرکت ملی مس

افزایش تولید شرکت ملی مس

شرکت ملی مس - میزان تولید آند و کاتد مس ­شرکت صنایع ملی مس­ ایران­ در ­۶ ماهه نخست امسال ­به ترتیب ۸۲ و ۷۰ درصد افزایش یافت.

صادرات شرکت ملی مس متوقف شد

صادرات شرکت ملی مس متوقف شد

وضعیت وخیم بخش صادرات ملی مس ایران در شهریور که تقریبا به صفر رسیده استو مردادماه در بورس کالا عرضه ی چندانی نشد.به نظر می رسد روند صادرات مس کشور...

بازیافت فلزات پایه با روش‌های سبز

بازیافت فلزات پایه با روش‌های سبز

بازیافت فلزات پایه: ابراهیم مرشد از محققان و فعالان حوزه بازیافت پسماندهای الکترونیکیبا بیان اینکه در مطالعات خود موفق به بازیافت پسماندهای الکترونیکی ...

اثر تحریم‌ها بر کاهش فروش ملی‌ مس

اثر تحریم‌ها بر کاهش فروش ملی‌ مس

مس ایران : شرکت ملی مس ایران در مردادماه با کاهش مقدار فروش مواجه شده است و تنها نیمی از تولید ماهیانه را به فروش رسانده است. بعضا شایعاتی در بازار ...