اخبار فولاد

کاهش قیمت فولاد در راه است

کاهش قیمت فولاد در راه است

قیمت-فولاد - به گفته جعفر سرقینی با تمهیدات اندیشیده شده، قیمت فولاد طی روزهای آتی کاهش چشمگیر خواهد داشت. جعفر سرقینی در اتاق بازرگانی تهران ...

کاهش قیمت آهن در بورس با ورود دولت

کاهش قیمت آهن در بورس با ورود دولت

کاهش قیمت آهن -رئیس اتحادیه فروشندگان آهن درباره تصمیمات جدید در خصوص بورس آهن گفت: با ورود دولت در این حوزه قرار است فروشنده وهم خریداران مورد بررسی ...