پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

اخبار صنعت و معدن

مس

آیا رشد قیمت مس ادامه دارد؟

گزارش های عملکرد یازده تولیدکننده بزرگ مس جهان نشان می دهد که این شرکت ها در نیمه اول سال جاری حتی موفق به پوشش 50 درصدی برنامه تولید هم نشده اند.