از بهمن هم میشه قبول شد

آخرین اخبار استخدام مهندسی مواد

استخدام کارشناس مهندسی مواد، متالورژی، کنترل کیفیت، جوشکار، ریخته گر (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)

استخدام کارشناس مهندسی مواد، متالورژی، کنترل کیفیت، جوشکار، ریخته گر (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)

استخدام کارشناس مهندسی مواد، متالورژی، کنترل کیفیت، جوشکار، ریخته گر (10 اردیبهشت ۱۳۹۶) استخدام کارشناس کنترل کیفیت,جوشکار و برشکار در مرکزی