از بهمن هم میشه قبول شد

آبکاری فلزات

آبکاری مس Electroplating Copper

آبکاری مس Electroplating Copper

آبکاری مس Electroplating Copper : اگر چه فلز مس در مقابل خوردگي نسبتاً مقاوم است ،‌ در مجاورت هوا به سرعت جلاي خود را از دست مي دهد و لك مي شود .

متالورژی سطوح و پوشش ها

متالورژی سطوح و پوشش ها

متالورژی سطوح و پوشش ها : مهندسي سطح مي توان به عنوان يك تكنولوژي توانمند تعريف گردد كه در طيف وسيعي از فعاليت هاي صنعتي به كار مي رود.

مهندسی سطح پیشرفته

مهندسی سطح پیشرفته

مهندسی سطح پیشرفته : مهندسی سطح شامل کاربرد تکنولوژی‌های سنتی و یا نوین عملیات حرارتی و یا دیگر عملیات سطحی نظیر انواع روش‌های پوشش‌دهی بر روی مواد و قطعات حساس مهندسی به منظور دستیابی به بک ماده مرکب با خواصی است که در هیچ یک از مواد تشکیل دهنده مغز و یا سطح قطعه به تنهایی وجود ندارد.