از بهمن هم میشه قبول شد

بررسی مقاومت به سایش چدن سفید

مقاومت سایش چدن سفید

مقاومت سایش چدن سفید

بررسی مقاومت به  سایش چدن سفید با سرعت های انجماد متفاوت

 دوره های فنی و مهندسی و نرم افزاری ایران مواد

در این مقاله مقاومت سایشی چدن سفید مورد بررسی قرار گرفته است که چدن بررسی شده دارای سرعت های انجماد درجه سانتیگراد بر ثانیه ۱٫۵ و ۱۵ درجه سانتیگراد بر ثانیه می باشد . کاهش میزان ماده توسط تست نوع pin مشخص می شود که در آن دیسک های ساینده آلومینایی با سایزهای مختلف استفاده می شود. دو زمینه مورد تست قرار گرفتند: یکی در حالتی که غالب زمینه آستنیت و دیگری در حالتی که غالب زمینه مارتنزیت است و حاوی کاربیدهای m3c می باشد. نمونه ای که سرعت سرد شدن آن ۱۵ درجه سانتیگراد بر ثانیه بود در مقایسه با نمونه ای که سرعت سرد شدن آن ۱٫۵ درجه سانتیگراد بر ثانیه بود، سختی بیشتر و میکروساختار ریزتری را از خود نشان داد. در حین آزمایش تغییر موفقیت آمیز سایندگی باعث افزایش استحکام سختی فاز آستنیت،‌گردید که منجر به دستیابی به میزان سختی سطحی مشابهی شد که دلیل دیده نشدن تفاوت بین سختی آستنیت ها با سرعت سرد شدن متفاوت را بیان می کند. در خصوص زمینه آستنیتی به نظر می رسید که نرخ سایشی به سختی پوشش سطحی بستگی دارد نه به سختی ماده ای که تغییر شکل نیافته است. در نمونه آستنیتی ترک و شکست هایی در کاربیدهای m3c دیده شد. در خصوص نمونه با زمینه مارتنزیتی با اندازه دانه ۶۶ و ۹۳ میکرومتر،‌ با نرخ انجماد ۱٫۵ c نرخ سایشی بیشتر بود. میزان بالایی از سایش بکار گرفته شده تا نفوذ و استحکام به سختی بالاتری در زمینه آستنیتی ایجاد شود. به هر حال آهن مارتنزیتی میزان بیشتری میکروبرش را ایجاد می کند و مقاومت به سایش مواد را افزایش می دهد.

متن کامل این مقاله ارزشمند را می توانید در انتهای این صفحه رایگان دریافت کنید.

لینک کوتاه مطلب

متالورژي حسین مهرآبادی پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ 635 بازدید
رمز کلیه فایل های فشرده : (باحروف کوچک تایپ شود)

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید