مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

بررسی اثر دما و سیکل کاری بر خواص پوشش نیکل – مس ایجاد شده به روش آبکاری با جریان پالسی

بررسی اثر دما و سیکل کاری بر

خواص پوشش نیکل – مس ایجاد شده به روش آبکاری با جریان پالسی

sample article

شرح :

در این تحقیق جهت رسوب گذاری آلیاژ نیکل مس روی زیر لایه مس از تکنیک آبکاری با جریان پالسی در حمام آبی حاوی یون های Cu2+  و  Ni2+ استفاده شد و متغییر های آزمایشگاهی مانند دمای حمام و سیکل کاری مورد بررسی قرار گرفت . نتیج نشان داد که با افزایش زمان استراحت یا به عبارتی با کاهش درصد سیکل کاری از %40 به 20 و سپس 10% مورفولوژی پوشش بدست آمده مطلوب تر شده و ساختار متخلخل و درشت دانه برای پوشش حاصله در سیکل کاری 40% به ذرات متراکم و ریز دانه در پوشش بدست امده از سیکل کاری 10 و 20% تبدیل شد . همچنین درصد مس موجود در پوشش با کاهش زمان روشنی ، در یک دمای ثابت افزایش یافت . برای کلیه نمونه ها با افزایش دما از 35 به 40 و سپس به 45 درجه سانتی گراد ، میزان مس موجود در پوشش افزایش چشمگیری داشت . علاوه بر این نمونه های پوشش داده شده در سیکل کاری 10 و 20% رفتار خوردگی بهتری را از خود نشان دادند به طوریکه نمونه ی آبکاری شده با سیکل کاری 10% در دمای 40 درجه سانتی گراد بهترین مقاومت به خوردگی را ارائه نمود . اغلب خواسته هایی که برای یک پوشش مطلوب است توسط فلز خالص برآورده نمی شود زیرا در اکثر موارد توانایی ارائه محدوده وسیعی از خواص را ندارند . در این مواقع پوشش های آلیاژی می توانند این خواسته ها را بر آورده کنند . به عنوان مثالی از این خواص می توان به ایجاد مقاومت به خوردگی بالاتر نسبت به تک تک فلزات یا سختی بالاتر اشاره کرد . با توجه به اینکه اکثر فلزات دارای پتانسیل استاندارد متفاوتی هستند ، لذا به منظور رسوب همزمان جهت ایجاد یک پوشش آلیاژی می بایست پتانسیل الکتروشیمیایی آن ها به هم نزدیک گردد .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :16

حجم :1.50MB

لینک دانلود

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید