بازرسی فنی و کنترل کیفی QC

Inspection

بازرسی فنی و کنترل کیفی QC

شرح :

بازرسی فنی و کنترل کیفی QC : در مدیریت کیفیت و مهندسی و تولید صنعتی، بخش کنترل کیفیت QC و مهندسی کیفیت به بخشی گفته می‌شود که به درست کردن روش‌هایی مشغول است تا کارخانه بتواند به‌وسیله آن روش‌ها از مرغوبیت و مشتری‌پسند بودن کالاهای تولیدی خود مطمئن گردد. این روش‌ها و سیستم‌ها معمولاً با همکاری با دیگر رشته‌های مهندسی و بازرگانی طراحی می‌شوند.

کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی نظیر اندازه‌گیری یا آزمون است که روی یک محصول یا کالا انجام می‌شود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد با خیر.

اطلاعاتی که در این راهنما آمده است برای مسئولیتها و وظایف عمومی بازرسان چشمی جوش و همچنین کسانی که مسئولیتها و وظایف دقیقی که در کد و استانداردهای خاصی تعریف شده ، قابل اجرا می باشد. در این راهنما اطلاعات مربوط به روشهای آزمون چشمی (Vt) قابل اعمال به جوش تهیه شده است. بازرس باید دانش هر یک از اصول و روشهای آزمون موردنیاز جهت یک جوش مشخص را داشته باشد.

مدیریت و نظارت بر بازرسی باید از اصول و روشهای اعمال شده ،درک کافی داشته باشند و این جزئی از مسئولیتهای آنان می باشد. این مسئولیت همچنین شامل تاییدیه(certificate) بازرسان می شود.در این رابطه تاییدیه های موجود در استاندارد موسسه جوشکاری آمریکا (American Welding Society) که تایید شده برنامه بازرسی جوشکاری است ،مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش بازرسی فنی و کنترل کیفیت :

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۳۹

حجم : ۶۱۱KB

لینک دانلود

 

دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی QC :

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۷۹

حجم : ۳٫۵MB

لینک دانلود

بازرسی فنی و کنترل کیفی QC

"آسان و سریع بیاموزید"

حضوری وآنلاین در سراسر کشور

با مدرک معتبر دوزبانه

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید