افزایش ۳۰ درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ«طبس» و «البرز مرکزی»

معدن

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان تیر، ۲۳۹ هزار و ۸۷۷ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۴ هزار و ۱۱۱ تن بود. از میزان تولید کنسانتره زغال سنگ امسال، ۲۱۰ هزار و ۶۶۷ تن توسط شرکت زغال سنگ طبس و ۲۹ هزار و ۲۱۰ تن از سوی شرکت زغال سنگ البرز مرکزی تولید شد.

همچنین شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی طی ۴ ماهه امسال، ۶۷۱ هزار و ۳۲۱ تن زغال سنگ استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۵۷۲ هزار و ۵۹۹ تن)، ۱۷ درصد رشد نشان می دهد. در این میان، شرکت طبس ۶۲۷ هزار و ۵ تن و شرکت البرز مرکزی ۴۴ هزار و ۳۱۶ تن استخراج کرد.

میزان ارسال کنسانتره زغال سنگ این شرکت ها به مشتریان طی مدت یاد شده (۲۵۵ هزار و ۱۷۷ تن) نسبت به آمار مدت مشابه سال قبل (۲۰۹ هزار و ۵۳ تن)، حاکی از افزایش ۲۲ درصدی ارسال این نوع محصول است. میزان ارسال کنسانتره شرکت های طبس و البرز مرکزی به ترتیب ۲۲۷ هزار و ۲۵۸ تن و ۲۷ هزار و ۹۱۹ تن بود.

بنا به این گزارش، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی طی ماه تیر ماه ۶۶ هزار و ۵۷۶ تن کنسانتره زغال سنگ «تولید»، ۱۰۰ هزار و ۶۸۱ تن ماده معدنی «استخراج» و ۵۷ هزار و ۹۸۱ تن کنسانتره «ارسال» کردند که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال ۹۵ به ترتیب ۹۲ درصد افزایش، ۳۲ درصد کاهش و ۱ درصد کاهش نشان می دهد.

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید