مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

افزایش ظرفیت در زنجیره تولید ۲ صنعت استراتژیک فولاد و مس

فولاد

به گزارش گروه صنعت ایران مواد:

میزان ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن در شهریور ۹۲، ۲۸ میلیون تن بود و در فروردین ۹۶ به ۴۵ میلیون تن رسید که ۶۱ درصد افزایش نشان می دهد.
میزان تولید گندله در شهریور ۹۲، ۲۲ میلیون تن بود که در فروردین ۹۶ با ۵۹ درصد رشد، به ۳۵ میلیون تن رسید. همچنین، میزان تولید آهن اسفنجی از ۱۹ میلیون تن شهریور ۹۶ به ۲۸ میلیون تن در فروردین ۹۶ رسید که حاکی از افزایش ۴۷ درصد ظرفیت تولید این محصول است. در بخش فولاد خام، ظرفیت تولید از ۲۴ میلیون تن شهریور ۹۲ به ۳۱ میلیون تن در فروردین ۹۶ رسید که به معنای افزایش ۲۹ درصدی ظرفیت تولید فولاد خام است. در بخش محصولات نورد نیز، طی مدت یاد شده ظرفیت از ۳۱ میلیون تن به ۳۹ میلیون تن رسید که نشان دهنده افزایش ۲۶ درصدی آن است. افزون بر این، در حوزه کنسانتره مس، میزان ظرفیت ایجاد شده در شهریور ۹۲، ۹۱۶ هزار تن بود که این رقم با افزایش ۲۳ درصدی به یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن رسید. در حوزه مس کاتد نیز، طی مدت یاد شده میزان ظرفیت از ۲۵۴ هزار تن شهریور ۹۲ با ۸۵ درصد افزایش به ۴۶۹ هزار تن فروردین ۹۶ رسید.

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید