مهندسی مواد

پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

استاندارد ASME B31.4-2002

استاندارد ASME B31.4-2002

سیستم های لوله های انتقال مایعات هیدروکربنی و سایر

pipeline asme

شرح:
استاندارد ASME B31.4-2002 : مايعات حاصل از تفكيك گاز ، از طريق دو رشته خط لوله به سيستم فرآورش مايعات كارخانه هدايت مي‌گردند. اين مايعات پس از سرد شدن در خنك كننده‌هاي آبي/ هوايي، به سمت مخزن جداكننده جريان يافته تا آب آزاد همراه آن جدا گردد.  سپس فشار اين مايعات در مخازن فشار متوسط و ضعيف به ترتيب به 50 و20 بار كاهش پيدا مي‌كند تا گازهاي محلول در مايعات جدا گردد. مايع خروجي از مخزن فشار ضعيف نيز به واحد تفكيك مايعات كارخانه هدايت مي‌شود.
بر اثر كاهش فشار گاز به 83 بار در توربين‌هاي انبساطي، مايعات هيدروكربني زيادي از گاز استحصال شده كه به “مايعات سرد” كارخانه معروف مي‌باشند.  فشار اين مايعات در مخازن جداكننده بعدي بتدريج تا 20 بار كاهش يافته و سپس به واحد تفكيك مايعات كارخانه ارسال مي‌شود.  مايعات گرم و سرد پس از طي اين مراحل به ترتيب در قسمت فوقاني برج متان‌زدا وارد مي‌شوند.  در اين برج 97درصد از كل متان محلول جدا و از بالاي برج خارج مي‌شود.  برج متان‌زدا داراي 26 عدد سيني بوده كه گرماي مورد نياز آن از طريق يك جوش‌آور تامين مي‌شود.  مايع تحتاني برج متان‎زدا پس از گرم شدن در مبدلهاي حرارتي به قسمت پايين برج RECTIFER هدايت مي‌گردد.  در اين برج برش، گاز مايع (NGL)  موارد نسبتاَ سبك، به عنوان خوراك برج جدا مي‌گردد مايع سنگين خروجي از پائين برج RECTIFER نيز به قسمت بالاي برج عيان‌ساز (SPLITTER) ارسال مي‌گردد.  در نتيجه گرم شدن مايعات در يك كوره (جوش آور)، مقداري از مايع بخار شده كه پس از خروج از بالاي برج مجدداَ ميعان يافته و به عنوان مايع برگشتي برج‌هاي   ECTIFIER و SPLITTER  مورد استفاده قرار مي‌گيرد.  گاز مايع و نفتاي توليدي پس از خروج از هر دو رديف فرآيندي مشابه، به هم پيوسته و به مخازن نوسان‌گير مربوطه وارد شده و پس از افزايش فشار از طريق خطوط لوله مربوطه به مبادي مصرف انتقال مي‌يابند.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :127

حجم :10.1MB

لینک دانلود

زکات علم نشر آن است. حضرت علی (ع)

شما نیز می توانید مستندات علمی اعم از مقاله ، فیلم ، گزارش ، تحقیق و پژوهش ، کتاب الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید تا با ذکر نام شریفتان از وبسایت ایران مواد منتشر گردد .

فایل خود را ارسال کنید

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید