پکیج های آموزشیبهترین ها برای شما

آبکاری پوشش نانوکامپوزیتی مس دی اکسید تیتانیوم

آبکاری پوشش نانوکامپوزیتی مس دی اکسید تیتانیوم

Electrodeposition of Cu-TiO2 Nanocomposite Coating by Pulse Current

sample article

شرح :

آبکاری پوشش نانوکامپوزیتی مس دی اکسید تیتانیوم : در تحقیق حاضر، تولید پوشش های کامپوزیتی Cu-TiO2 به روش آبکاری الکتریکی پالسی مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با میانگین اندازه nm21 به همراه مس موجود در حمام به طور همزمان در دمای اتاق بر زیر لایه فولادی نشانده شدند. از میکروسکوپ  الکترونی گسیل میدانی (FESEM) جهت مشاهده ذرات نانو TiO2 و توزیع آن در سطح مقطع و سطح پوشش استفاده شد. جهت بررسی ریزساختار و درصد وزنی ذرات  در پوشش ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیزور طیف سنج تفکیک انرژی و جهت بررسی میکروسختی پوشش ها از میکروسختی سنج با بار ۲۵ گرم و  زمان ۱۵ ثانیه استفاده شد. بررسی ها نشان از تاثیر مثبت این ذرات در افزایش میکروسختی پوشش های کامپوزیتی نسبت به پوشش مس خالص دارد. افزایش حضور  ذرات در پوشش، موجب تغییر ریزساختار و مورفولوژی می شود و میکروسختی پوشش را افزایش می دهد.امروزه پوشش های کامپوزیتی به دلیل خواص برترشان نظیر  مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش و سختی بالامورد توجه قرار گرفته اند. روش های متفاوتی برای تولید پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی مورد استفاده قرارگرفته است.

واژه کلیدی: پوشش کامپوزیتی، آبکاری الکتریکی، جریان پالسی، مس، نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۱۴۰۹KB

لینک دانلود

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید